Ustavne promjene

Održavanje srpskog ustavnog referenduma na teritoriji Kosova uznemirilo je zvaničnike u Prištini. Institucije ne žele da dozvole održavanje ovog referenduma, jer kažu da građani Srbije sa dvojnim državljanstvom imaju pravo da glasaju potem pošte ili Kancelarije za vezu.

Ali o čemu je nedjeljni referendum? Ništa sa Kosovom, već sa promjenama u vezi sa pravosuđem koje dolaze kao obaveza za srpsku državu iz procesa članstva u Evropskoj uniji. Kosovo se protivi njegovom održavanju na teritoriji države jer se time narušava integritet i suverenitet Republike.

Srbija putem ustavnog referenduma nastoji da izvrši neke promene u načinu izbora sudija i tužilaca i da zakon uskladi sa evropskim standardima u cilju postizanja nezavisnog sudstva, bez političkog uticaja i vladavine prava.

Građani Srbije koji budu učestvovali na referendumu imaće priliku da odgovore sa "Da" ili "Ne"“ na pitanje: "Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?". Prema važećem zakonodavstvu, referendum nema prag izlaznosti, pa se rezultat odlučuje prostom većinom.

Do sada su sudije birali srpski poslanici na takozvani trogodišnji probni rad, a potom ih je birao Visoki savjet sudstva (VSS) na neodređeno vrijeme. Dok je izbor tužilaca obavljen u Skupštini ali na predlog Vlade.

Srpska opozicija se protivi referendumu, dok Venecijanska komisija, uprkos tome što je saopštila da je većina njihovih preporuka sprovedena, ističe da politika treba da se drži dalje od Visokog savjeta sudstva i Visokog saveta tužilaca.