Pozitivni pomaci

Najveći skepticizam oko ukidanja viza za Kosovo zavladao je liderstvom Evropske unije u narednih šest mjeseci.

Unapređenje funkcionisanja šengenskog prostora i zaštita evropskih granica postavljeni su kao prioriteti francuskog predsjedavanja EU.

Uprkos tome, profesor međunarodnog prava Afrim Hoti očekuje pozitivne pomake ka liberalizaciji viznog režima.

"Postoje indicije da može doći do pozitivnih pomaka jer je Francuska zemlja poznata po donošenju velikih odluka, ali to ne bi trebalo da utiče na institucije Kosova da nastave da se osjećaju udobno jer su već neko vrijeme samo u poziciji žalosti", rekao je on na RTV Dukagjini.

Zapadni Balkan se pominje pet puta u programu predsjedavanja Savetom EU na 76 strana.

Dio toga je i najava za organizovanje konferencije u regionu tokom juna, dok se u poglavlju o integracijama govori o opredjeljenju koje EU ima za integraciju Zapadnog Balkana.

Hoti se nada da će Kosovu i regionu biti posvećena veća pažnja tokom francuskog predsjedavanja.

„Dolaskom Francuske na čelo predsedavanja očekujem intenziviranje spoljne politike EU uopšte, a posebno Zapadnog Balkana, koji je ostao kao neintegrisani dio“, rekao je Hoti.

U Francuskoj će takođe biti održani parlamentarni i predsjednički izbori u aprilu i maju.