Potpredsjednica Vlade

"Prosto je nemoguće danas da jedan tinejdžer ili osoba od dvadesetak godina ne zna da na Kosovu žive drugi narodi, da se na Kosovu koriste drugi jezici i to je nešto za šta mi moramo raditi na podizanju svijesti svih naših građana, svih naroda“, kazala je u novogodišnjem intervjuu RTK2 Emilija Redžepi potredsjednica Vlade Kosova za pitanja nevećinskih zajednica i ljudska prava. Ona vjeruje da će građani Kosova u skorijoj budućnosti putovati bez viza jer su, kako ocjenjuje, ispunjeni svi kriterijumi za to.

Nova vlada se u većoj mjeri bavi pitanjem nevećinskih zajednica i ljudskim pravima, posebno kada je riječ o praćenju zakona o implementaciji, kazala je Redžepi i dodala da važnu ulogu po ovom pitanju ima i civilni sektor.

"To je jedna konstantna borba svih nas koji zastupamo prava i interese nevećinskih zajednica, kako u parlamentu, tako i u vladi naše države i borimo se za naša prava, onako kako su nam ustavom predviđena. Sa ovom novom vladom možda ćemo se više baviti time, zato što je u većoj mjeri posvećena cjelokupnom procesu, odnosno, praćenju zakona o implemntaciji, posebno zakona o zapošljenosti manjinskih zajednica i zakonu o upotrebi jezika, tako da ćemo više biti operativni na terenu i više ćemo se baviti procesom lokalnih samouprava i time koliko se ti zakoni poštuju u opštini“, kazala je Redžepi.

Ona očekuje i da će građani Kosova uskoro moći da putuju bez viza.

"Zato što smo kao država ispunili sve što je traženo, takođe smatram da postoji i volja od strane Evropskog Parlamenta i većih evropskih zemalja da to ispoštuju. Smatram da Kosovo to zaslužuje zato što se toliko borimo za poštovanje ljudskih prava , zato što se toliko borimo da se svi narodi osjećaju slobodno i da možemo graditi dobrosusjedske odnose sa svima“, rekla je ona.