Sve veće siromaštvo

Prošle godine došlo je do povećanja broja porodica koje koriste socijalnu pomoć i sada ukupno 102.904 ljudi koristi tu vrstu pomoći, piše Reporteri.

Grad sa najviše porodica koje žive od socijalne pomoći je Južna Mitrovica, a veliki broj njih su korisnici prve kategorije socijalne šeme, tačnije svih 12 mjeseci žive od ovih davanja.

Prema podacima Ministarstva rada i socijalne zaštite, prošle godine je za socijalna davanja iz budžeta izdvojeno više od 53 miliona eura, a pomoć iznosi od 60 do 180 eura, u zavisnosti od broja članova domaćinstva.

Ministarstvo je najavilo da tokom 2022. godini očekuju povećanje budžeta za ovu kategoriju građana, a ovaj prijedlog bi trebalo da odobri Vlada tokom januara.

“Planirana su veća izdvajanja iz budžeta za 2022. godinu, ali Vlada će odrediti kako će se novac utrošiti, da li će postojati dodatne beneficije ili eventualno povećanje visine socijalne pomoći“, saopštili su predstavnici Ministarstva.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri