Raspodjela novca

Kosovska kazneno-popravna služba podržava sporazum između Kosova i Danske o prebacivanju 300 zatvorenika u pritvorski centar Gnjilane, a visoki zvaničnik te službe Ismail Dibrani kaže da će ta institucija biti korisnik sporazuma, prenosi Lajmi.

"Ukupan naš budžet za godinu dana je blizu 18 miliona eura, od ovog sporazuma blizu 15 miliona eura biće utrošeno za KPZ Kosova i šest miliona eura za obnovljivu energiju", kaže Dibrani za Kosovo press.

Prema njegovim riječima, popravni kadar biće sa Kosova, a rukovodioci iz Danske.

Međutim, tom sporazumu su se usprotivile organizacije koje nadgledaju pritvorske centre i ombudsman Naim Qelaj, koji smatra da Kazneno-popravna služba na Kosovu nema dovoljno kapaciteta i da će transfer 300 zatvorenika doneti mnogo problema.

Qelaj je naveo da je kao ombudsman godinama izražavao zabrinutost zbog nedostatka prostora i prenaseljenosti u zatvorima na Kosovu, da je situacija počela da se popravlja i da su nedavni izvještaji bili uravnoteženiji i ukazivali na sve veći standard.

U Kosovskom centru za rehabilitaciju preživelih od torture, koji se protivi sporazumu sa Danskom, kažu da će smještaj 300 zatvorenika iz Danske i preseljenje sadašnjih 200 zatvorenika dovesti do prenatrpanosti i pogoršanja uslova u drugim popravnim ustanovama.

"Prema podacima Ministarstva pravde, u okviru Kazneno-popravne službe Kosova postoje dovoljni kapaciteti za smještaj oko 700 ili 800 zatvorenika i pritvorenika, što je u suprotnosti sa našim nalazima utvrđenim nakon monitoring posjeta. Prostor na koji se poziva Ministarstvo pravde bio bi dostupan samo kada bi svi kapaciteti pritvorskih centara (odjeljenja, blokovi, krila) bili funkcionalni", navodi taj centar.

Sporazumu sa Danskom se usprotivila i Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, navodeći da legalizuje diskriminaciju osuđenika na Kosovu.

Izvor: Kosovo online/Lajmi.net