Istraživanje

Grupa za pravne i političke studije (GLPS) održala je konferenciju za novinare "Izazovi u vladavini prava na Kosovu: Učinak pravosudnog i tužiteljskog sistema i ocjena građana ovih institucija".

Na konferenciji su objavljeni nalazi iz Sedmog izdanja Indeksa uspješnosti institucija vladavine prava na Kosovu.

Arbrësha Loxha, izvršni direktor GLSP-a, rekla je da 60% građana smatra da bi političari vjerojatno bili kažnjeni, ali ih smatraju smatrajući nekažnjenima.

Dok 64,2% kaže da su sudovi i tužitelji pod uticajem politike, dok je policija manje pod uticajem.

Pojasnila je da je 75,5 posto građana spremno prijaviti korupciju, dok samo 2 posto smatra da se protiv tužitelja i sudija poduzimaju disciplinske mjere.