Narod niko ne pita!!!

Skupština Kosova u utorak je većinom glasova odobrila zahtjev Trusta za godišnje takse na ulaganja i operativnu taksu za 2022. godinu, kojim se obveznici doprinosa obvezuju platiti nekoliko centi za normalno funkcioniranje ove institucije.

Dva zahtjeva Kosovskog penzionog štednog fonda (Trust) bila su da se godišnja taksa na ulaganja odobri po stopi od 0,32 posto, dok operativna taksa iznosi 0,057 posto, odnosno 0,15 centi mjesečno za sve obveznike doprinosa. Tačnije, aktivni obveznici doprinosa u Trustu plaćat će oko 2 eura godišnje za ovu taksu.

Ali kamo će ova sredstva ići i za što će se koristiti?

Iz Kosovskog penzionog štednog fonda su kazali da će se sve naknade koje naplaćuje Fond koristiti samo za pokrivanje troškova ulaganja penzionih fondova i svakodnevnog rada ove institucije i ni za jedan drugi razlog.

Jeton Demi, dužnosnik Trusta, rekao je da prema izmjenama Zakona br. 04 / L-168, Kosovski penzioni štedni fond je naplatio investicionu naknadu uplatiteljima za pokrivanje troškova povezanih s ulaganjem penzionih sredstava na globalna financijska tržišta i operativnu naknadu za pokrivanje ostalih troškova u uredima Kosovskog penzionog štednog fonda.

Razlog ovih naknada, smatra Demi, direktno je povezana s postojanjem i funkcioniranjem institucije, ali i ulaganjem penzionih fondova, kako bi se istovremeno očuvala i povećala njihova vrijednost.

“Kosovski penzioni štedni fond nije institucija koja se financira iz budžeta Kosova već se finansira na sličan način, kao i svi penzioni fondovi s definiranim doprinosom, tj. naplaćivanje naknade za upravljanje imovinom pod upravljanjem (penzionom imovinom)“, navode iz Trusta za Ekonomski bilten, pojašnjavajući način finansiranja ove institucije.

Što se tiče visine naknada, Trust dodaje da su one napravljene prema preporukama Upravnog odbora, zatim iste odobrava Skupština Kosova, čime se Skupštini pruža nedirektan način kontrole troškova Kosovskog penzionog štednog fonda.

Prema Demiju, Kosovski penzioni štedni fond naplaćuje vrlo niske naknade za upravljanje, što ovu instituciju čini jednom od najnižih penzionih fondova u zemljama članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

U tom kontekstu, on kaže da je Kosovski penzioni štedni fond u 2020. naplaćivao doprinositeljima naknadu za upravljanje od 0,15 eura mjesečno za svaki račun za operativne troškove, a to je bila najniža naknada za bilo koju sličnu uslugu, javnu ili privatnu, na Kosovu.

Trenutno u Kosovskom penzionom štednom fondu postoji 414 hiljada aktivnih računa i oko 750 hiljada računa otvorenih od osnivanja (od posljednjeg treba odbiti penzione račune - oko 62 hiljade).

Prema našim proračunima, očekuje se da će Kosovski penzioni štedni fond mjesečno ostvariti prihode od operativnih poreza od 62 hiljade i 100 eura. Za godinu dana ova ustanova će imati na raspolaganju ukupno 745 hiljada eura.