Neformalno finansiranje

Pored usvajanja izmena Zakona o finansiranju političkih partija na Kosovu, izvještaja i revizije, stranački funkcioneri navode da je jednako važno da partije izbjegavaju neformalno finansiranje i rade na transparentnosti, prenosi Ekonomia Online.

Šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Besnik Tahiri tvrdi da AAK najtransparentnija stranka po pitanju finansiranja.

"Aspekt finansiranja političkih partija obrađen je posebnim zakonom kojim smo se bavili u Haradinajevoj vladi, kada smo ga i donijeli, takođe sa mišljenjem Venecijanske komisije na tu temu. Važnije je da finansije političkih partija budu transparentne, AAK je prošle godine bila najtransparentnija partija sa najboljim rukovodstvom u revizorskom izvještaju, a transparentnost u finansiranju partija je transparentnost funkcionisanja politike na Kosovu", rekao je Tahiri.

Poslanik Pokreta Samoopredjeljenje Adnan Rustemi kaže da bi se dodatnim regulisanjem tog pitanja izbjeglo neformalno finansiranje partija Kosovu.

"Kosovo ima pravni osnov za regulisanje tog pitanja. Izmjene Zakona će biti usvojene u Skupštini, ali mislim da je pored izvještavanja i revizije mnogo važnije da se izbjegne neformalno finansiranje političkih subjekata, da se ipak poveća transparentnost, kao i da se garantuje da se politički subjekti finansiraju iz poznatih izvora", rekao je Rustemi.