Od 1. do 20. decembra

Ministarstvo finansija, rada i transfera saopštilo je da će se sada apliciranje za dječji dodatak u posebnim slučajevima obavljati preko platforme eKosova. Apliciranje za dječji dodatak za ovaj mjesec biće otvoreno od 1. do 20. decembra.

Ministarstvo finansija saopštilo je da se "posebni slučajevi" odnose za porodice u kojima su roditelji razvedeni i otac ima staratestvo nad djecom, kada je majka preminula, kada je dijete pod starateljstvom zakonskog staratelja i kada majka živi na Kosovu na osnovu boravišne dozvole.

U slučaju da majka ima boravišnu dozvolu, kada otac ima starateljstvo nad djecom nakon razvoda ili kada majka više nije živa, apliciranje za dječji dodatak biti omogućeno ocu, navodi se u saopštenju.

Precizirali su da nakon slanja aplikacije, tj. popunjavanja formulara, sistem automatski provjerava da li su podaci tačni i da li je podnosilac aplikacije oženjen stranom državljankom, udovac ili samohrani roditelj.

Takođe, aplikacija na portalu eKosova je omogućena i licima koja su zakonski staratelji djeci.

U ovom slučaju, zakonski staratelj je takođe dužan da podnese dokument koji dokazuje starateljstvo nad djetetom.

Iz ministarstva su apelovali na sve koji su aplicirali poslije 20. novembra putem e-maila, da ponovo apliciraju preko portala prije 20. decembra.

Ujedno su podsjetili da podnošenje redovnih aplikacija za dječji dodatak i dalje vrši majka, da račun mora biti na njeno ime, a da otac aplicira samo u posebnim slučajevima.