Sukob interesa

Gradonačelnik Kline Zenun Elezaj kažnjen je sa 4.000 eura zbog sukoba interesa, odnosno zato što je učestvovao u proceduri zapošljavanja svoje kćerke, prenosi Reporteri.

Elezaj je dužan da kaznu plati u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ove presude. U suprotnom, sud će ovu kaznu da zamjeni zatvorskom, računajući da je dan u zatvoru 20 eura.

Presudu Elezaju izrekla je u Osnovnom sudu u Peći sudija Violeta Husaj-Rugova, prenosi "Zakletva za pravdu".

Saopštavajući odluku, sudija je rekla da je 20. februara 2018. godine u Klini, kao službeno lice u svojstvu predsjednika opštine Klina, Elezaj znao da njegova kćerka konkuriše za mjesto ljekara opšte prakse u Klini, tako da je lično učestvovao u ovom predmetu, donošenjem rješenja kojim je obrazovana komisija za sprovođenje procedure za zasnivanje radnog odnosa po konkursu objavljenom 02. februara 2018. godine za poziciju ljekara opšte prakse. Kako je odabrana kćerka okrivljenog i zaposlena kao ljekar opšte medicine u Centru porodične medicine u Klini, izvršeno je krivično djelo "sukob interesa".

Protiv ove presude moguće je podneti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema.

Sud je odbio prijedlog tužilaštva za izricanje dodatne kazne, zabrane bavljenja profesijom, jer kćerka okrivljenog više ne radi na pomenutoj poziciji, a smatra se i da nema razloga da se vjeruje da djelo može da se ponovi.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri