Istraživanje

Istraživanje koje je sprovedeno na Kosovu i u Albaniji o međusobnim odnosima kaže da manje 35 odsto ispitanika smatra da su odnosi poboljšani u posljednjih godinu dana, prenosi Koha.

Kako navodi taj medij, značajan dio građana smatra da se odnosi uopšte nisu promjenili.

U Albaniji 45,6 odsto ispitanika kaže da je isto kao i ranije, a na Kosovu tako misli 31 odsto.

Da se situacij pogoršala u posljednjih godinu dana, smatra 18 odsto anketiranih građana na Kosovu i 11,3 odsto ispitanika u Albaniji.

Velika većina građana smatra da li odnosi Kosova i Albanije treba da budu mnogo bolji u odnosu na odnose sa drugima na Balkanu.

Takođe vide da su građani bliži jedni drugima nego njihove dvije vlade. Na to su u Albaniji dali pozitivniji odgovor u odnosu na ispitanike na Kosovu.

Na Kosovu 29,8 odsto anketiranih, kao i 28,8 odsto ispitanih u Albaniji nema informacije o dosadašnjim sporazumima između Albanije i Kosova.

U Albaniji 61,7 odsto građana kaže da to nije uticalo na njihov svakodnevni život, dok je na Kosovu to misli 26,53 odsto.

Istraživanje su na Kosovu iu Albaniji tokom oktobra sproveli "Kosovska fondacija za otvoreno društvo" i „Fondacija društva Haur za Albaniju".

Na Kosovu je anketirano 950 građana, a u Albaniji 1.000, vi stariji od 18 godina.

Vlada Kosova i Albanije održaće danas u Elbasanu zajedničku sjednicu, na kojoj se očekuje potpisivanje 15 sporazuma.

Izvor: Kosovo Online