Rasizam na Kosovu

Poslanik Erxhan Galushi izrazio je zabrinutost zbog poslednja dva registrovana događaja vezana za manjinske zajednice na Kosovu, rekavši da je ono što se desilo u Đakovici i Prizrenu u suprotnosti sa kosovskim duhom, prenosi Koha.

Galushi je takođe naveo da iako su ovi slučajevi izolovani, da ne dobijaju odgovarajući institucionalni tretman.

U Đakovici i Prizrenu nedavno je zabilježeno maltretiranje pripadnika nevećinskih zajednica, a prema izvještajima medija, neki ugostiteljski objekti u Đakovici odbili su da posluže Rome.

Galushi je upitao zašto se određene grupe usuđuju da napadaju po rasističkoj osnovi i naveo da na ove događaje nije odgovarajuće odgovoreno. Prema njegovim riječima, takvim incidentima treba da se priđe sa stručne strane, jer se samo na taj način podiže građanska svijest.

„Pozivam državne organe da reaguju i da traže odgovarajuće delovanje nadležnih organa. Pozivam ombudsmana da otvori predmet o najnovijim dešavanjima. Pozivam Islamsku zajednicu da sutra, u petak, pozove protiv rasizma“, rekao je on.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore