IPŽP razmatra žalbe

Centralna izborna komisija je potvrdila konačne rezultate drugog kruga lokalnih izbora za gradonačelnike u 18 opština, od 21 u kojima je održan drugi krug, prenosi Kosovo Press.

CIK je potvrdio izborne rezultate u opštinama: Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kamenica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik i Mamuša.

U opštinama Dragaš, Prizren i Klokot rezultati još uvijek nisu potvrđeni jer Izborni panel za žalbe i predstavke razmatra i odlučuje po žalbama iz opština Prizren i Klokot, a opština Dragaš po žalbi čeka odluku Vrhovnog suda.

Konačne rezultate drugog kruga lokalnih izbora predstavio je predsjednik Centralne izborne komisije Kreshnik Radoniqi.

"Danas u toku dana dobili smo dva pisma od Izbornog panela za žalbe i predstavke i Vrhovnog suda, gdje IPŽP navodi da može da nastavi sa sertifikacijom rezultata osim u opštinama Dragaš, Prizren i Klokot, o kojima još nije odlučeno po njihovim žalbama. IPŽP još uvijek razmatra žalbe opština Prizren i Klokot, a Vrhovni sud opštinu Dragaš“, rekao je Radoniqi.