Kompletiranje odbora

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti, najavio je liberalizaciju tržišta obaveznog osiguranja na Kosovu.

On je rekao da će sa kompletiranjem odbora Centralne banke Kosova doći do pozitivnih pomaka u sektoru osiguranja.

"Vjerujem da ćemo od januara 2022. godine imati liberalizaciju tržišta osiguranja", rekao je guverner Mehmeti za emisiju "Zakletva za pravdu" koja se prikazuje na Radio televiziji Kosova (RTK).

Što se tiče kamatnih stopa na kredite, guverner Mehmeti je rekao da je prosjek sada 6%.

Centralna banka Kosova (CBK), tokom pandemije Covid-a 19, preduzela je mjere za održavanje stabilnosti.

"Za mjere koje preduzimaju pozitivno smo ocijenjeni od State departmenta, EK, MMF i Svjetske banke“, rekao je on.