Ugroženi i zaposleni

Vlada Kosova smanjila je za 2.240.000 eura budžet Radio televizija Kosova za 2022. godinu.

Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona za 2022. godinu u ukupnoj vrijednosti od 2,7 milijardi eura.

Vlada je u okviru ovog budžeta za 2022. godinu planirala 8.960.000 eura ukupnog budžeta za RTK.

RTK je za 2021. imala je 11,2 miliona eura budžeta. Ova raspodela budžeta izazvala je reakcije Sindikata RTK.

Oni su zatražili od Komisije za budžet, rad i transfere da poveća budžet za RTK kroz razmatranje nacrta budžeta. Takođe su u saopštenju za javnost naveli da budžet ugrožava i zaposlene u RTK.

Vlada Kosova je na 43. sjednici usvojila budžet za 2022. godinu. Ministar finansija Hekuran Murati rekao je da budžet ima za cilj da preorijentiše privredu ka izvozu. Budžet za 2022. godinu, prema riječima ministra finansija, biće 2,7 milijardi eura, što prema njegovim riječima predstavlja promenu u orijentaciji javnih finansija.

„U ovom zakonu o budžetu ima još nekih novina. Izdvojili smo sredstava za nove zakone koji se mogu očekivati tokom naredne godine, u iznosu od 50 miliona eura“, rekao je Murati tokom sastanka.