Paket za ekonomski oporavak

Ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati danas je na 42. sjednici Vlade predložio dodjelu sredstava za podršku korisnicima socijalnih i penzionih šema, u okviru realizacije mjere 3.2 – Podrška penzionerima i porodicama u šemi socijalne pomoći.

Ovom odlukom, korisnici penzijskih šema u novembru će imati dodatak od 100 eura na redovnu penziju i tekući dodatak.

S druge strane, korisnici socijalnih programa u novembru i decembru dobiće duplu redovnu isplatu i tekući dodatak, koji se takođe primenjuje u okviru mjere 3.2 Paketa za ekonomski oporavak.

Ministar Murati je tokom svog izlaganja na sjednici Vlade istakao da je ovom odlukom moguće podržati najugroženije kategorije društva.

Štaviše, ova mjera po obimu za domaćinstva je najveća, koja je ikad odobrena od strane Vlade, jer će njome 330.000 domaćinstava dobiti finansijsku podršku.

Dakle, takva politika obuhvata mnoge porodice i ima ogroman uticaj na porodični budžet.

Ministarstvo finansija, rada i transfera, u skladu sa vizijom Vlade, ostaje posvećeno preduzimanju mjera koje imaju za cilj podršku porodici i unapređenje građanskog blagostanja.