Očekivano

Regulatorna kancelarija za energetiku (RKE) odlučila je da uloži žalbu Apelacionom sudu na odluku Osnovnog suda da se nadoknadi preko 40 miliona eura za električnu energiju, naplaćivanih za energiju potrošenu u sjevernim opštinama na Kosovu u periodu 2012-2017. godine.

„Regulatorna kancelarija za energetiku odlučila je da u skladu sa važećim zakonima, na odluku Osnovnog suda u Prištini – da se gubici vrate sjeveru, uloži žalba višim sudovima“, navodi se u kratkom pismenom odgovoru.

S druge strane, službenici Institucije narodnog advokata su rekli da je ova žalba RKE u drugom stepenu očekivana, pri čemu su istakli da je narodni advokat postupio i pristupio u skladu sa svojim mandatom u pogledu zaštite interesovanja građana po tom pitanju.

Direktorka Odjeljenja za pravne poslove Narodnog advokata Suzana Gashi rekla je za Kosovo press da ne žele da prejudiciraju način sprovođenja ove odluke ukoliko ona postane pravosnažna.

„To je prvostepena odluka, očekuje se da RKE kao stranka u ovom procesu može da uloži žalbu i moramo da sačekamo drugostepenu odluku ako ona stupi na snagu ili će se ceo predmet vratiti na ponovno suđenje. Institucija narodnog advokata je do sada ispunila svoj mandat u pogledu zaštite javnog interesa. Nemamo predrasude, ali moramo prvo sačekati da ova odluka postane pravosnažna, a onda i sama RKE da pronađe metode kako će na kraju postaviti nove tarife za kompenzaciju građanima kojima je nezakonito naplaćivano“, rekla je ona.

Predsjednik skupštinskog odbora za privredu Ferat Shala je istakao da je odluka očekivana za priznavanje prava albanskih potrošača. Smatrao je, međutim, da je način sprovođenja i izvršenja odluke komplikovan.

Osnovni sud u Prištini je 11. oktobra usvojio tužbu narodnog advokata za poništavanje odluke Regulatorne kancelarije za električnu energiju za obračun utrošene električne energije u četiri sjeverne opštine građanima Kosova.

Istom presudom RKE se obavezuje da preduzme radnje koje obavezuju KEDS da nadoknadi štetu potrošačima kojima je naplaćivana potrošnja električne energije u četiri sjeverne opštine na Kosovu, i to u iznosu od 40.855.480,00 eura.

Izvor: Koha/RTK