Zamjenica ministra pravde

Zamjenica ministra pravde Nita Shala rekla je da to ministarstvo dijeli mišljenje sa Izvještajem Evropske komisije u kome se navodi da je puna i ponovna evaluacija svih tužilaca i sudija preko potrebna, prenosi Reporteri.

Prema njenim riječima, Ministarstvo pravde nije predvidelo da će proces provjere biti jednokratan, zbog čega je u Izvještaju izražena zabrinutost.

"U izvještaju se navodi da postoji ozbiljna zabrinutost oko jednokratne provjere, i mi dijelimo isto mišljenje. Ono što se preporučuje u koncept papiru koji je Vlada usvojila jeste da se nastavi proces provere imovine, integriteta i rada svih sudija i tužilaca, a zatim da se uspostave trajni mehanizmi koji će takvu provjeru izvršiti na vrijeme, u narednim, narednim godinama da kažem", izjavila je Shala.

Shala je dodala da je Izvještaj o napretku identifikovao tekuće probleme sa kojima se suočava pravosudni sistem na Kosovu.

"Izvještaj je jasno pokazao situaciju na Kosovu. Ako posmatramo Izvještaj o napretku u smislu pravosuđa, on pokazuje kontinuirane probleme, probleme koji su identifikovani prethodnih godina. Pravosuđe je u vrlo ranoj fazi razvoja, ka funkcionalnom pravosuđu, s druge strane pokazuje da je sprovođenje pravde sporo, pod uticajem politike je i neefikasno. Praktično, mi se u potpunosti slažemo sa ovim nalazima", rekla je Shala.

Prema njenim riječima, provjera je najprikladniji oblik da se odgovori na realnost sa kojom se suočava sudski i tužilački proces u zemlji, i kako je rekla, da nema puno vremena za gubljenje, jer su reforme pravosuđa preko potrebne.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri