Lokalni izbori 2021

U glasačkom listiću za gradonačelnika, koji ima žuti okvir, gdje su navedena imena kandidata, potrebno je da označite samo jednog kandidata.

U glasačkom listiću za Skupštinu opštine, koji ima plavi okvir, na lijevoj strani trebate označiti samo jedan politički subjekt, dok na desnoj strani označite samo jednog kandidata.

Dakle ne zaboravite, za Skupštinu opštine označite samo jedan politički subjekt i samo jednog kandidata.

Dokumenta sa kojima možete glasati 17. oktobra 2021. godine

Da biste glasali, dovoljno je da imate jedan od ovih važećih dokumenata izdatih od strane Republike Kosovo:     

Lična karta;

Pasoš;

Putna isprava; i

Vozačka dozvola.