Nemar suda

Prema analizi platforme "Pravda danas", Grupe za pravne i političke studije (GLPS), u posljednje dvije godine podneseno je samo 10 optužnica za organizovani kriminal, prenosi Koha.

Prema analizi GLPS najveći broj optužnica Specijalnog tužilaštva Kosova podignuto je za krivična djela u vezi sa opojnim drogama, i vrlo mali broj predmeta organizovanog kriminala je riješen.

Tokom druge polovine 2019. godine od ukupno 60 optužnica, samo je riješeno pet predmeta.

"Sudovi nisu pokazali zadovoljavajuću efikasnost ni tokom 2020.godine, zbog činjenice da su od 59 nasleđenih i 6 novih predmeta uspjeli da riješe samo 5. Prema zvaničnim podacima 2021. godine u okviru Odjeljenja za teška krivična djela Osnovnog suda u Prištini okončan samo jedan predmet, dok drugi sudovi koji se bave takvim predmetima nisu uspjeli da riješe nijedan od njih", kaže se u izvještaju GLPS.

Prema ocjeni GLPS, ova analiza je zabrinjavajuća, jer pokazuje i otkriva nemar suda u sankcionisanju organizovanog kriminala.

Pored Osnovnog suda u Prištini, utvrđeno je da Osnovni sud u Mitrovici "je najefikasniji u rješavanju predmeta organizovanog kriminala".

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore