Prijelaz Šištavec - Kruševo

Savjet ministara u Albaniji na sastanku u subotu odobrio je dva važna sporazuma sa vladom Kosova, koji se odnose na režim lokalnog pograničnog saobraćaja i otvaranje zajedničkog graničnog prijelaza Šištavec (Kukeš) - Kruševo (Dragaš).

Prema izvještaju koji prati ove odluke, u prilog zakonu "O međunarodnim sporazumima u Republici Albaniji", na prijedlog ministra unutrašnjih poslova, Savjet ministara je odlučio da odobri, u načelu, sporazum između Savjeta Ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo, o pravilima režima lokalnog pograničnog saobraćaja.

Vlada je takođe načelno odobrila sporazum o izmjenama i dopunama između Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo, za otvaranje zajedničkog graničnog prelaza Šištavec (Kukeš) - Kruševo (Dragaš).

Ove odluke stupaju na snagu odmah.