Integracija u EU

Predstavnik Kosovskog instituta za evropsku politiku Demus Shasha ocjenio je da u posljednje vrijeme postoje ohrabrujući signali u vezi sa primjenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, s obzirom na to da Kosovo od 2016. i stupanja na snagu SSP nije pokazalo ozbiljnu političku volju za sprovođenje reformi, prenosi Ekonomija onlajn.

Shasha je rekao da je u prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku zaključeno da Kosovo krši brojne odredbe SSP, da je nesprovođenje reformi ometalo Kosovo na putu ka integraciji u EU, ali da za sada nema opasnosti od gubitka sredstava EU.

"U kontekstu nedavnog razvoja događaja, možemo procjeniti da vidimo neke ohrabrujuće signale u vezi sa implementacijom SSP", ocjenio je Shasha.

Naveo je da je Evropska komisija godinama isticala problem politizacije javnih institucija, a da ohrabruje to što se u nizu visokih imenovanja vlade videlo poštovanje principa meritokratije, odnosno jednakih šansi za sve prilikom imenovanja na visoke javne funkcije.

Shasha kaže da je Evropska komisija godinama podvlačila da Kosovo pati od niskog nivoa sprovođenja reformi, a zbog nedostatka političke volje da se pristupi reformama predviđenim na putu integracije Kosovo nije uspjelo da napreduje ka podnošenju zahtjeva za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU.

Istakao je da o tome nije bilo govora zbog niskog stepena sporovođenja reformi, a da je Kosovo zbog neprovođenja reformi izgubilo i sredstva EU, u smislu reforme javne uprave, pa su ta odlaganja imala političke posljedice.

"Za sada vidimo ohrabrujuće signale za ozbiljniju političku volju na našem putu integracije i implementacije evropskih reformi i u ovom trenutku ne vidimo bilo kakvu pretnju gubitka sredstava EU, ali svakako pratićemo situaciju", kazao je Shasha.

Kaže da je Evropska komisija godinama podvlačila da pitanje homologacije predstavlja kršenje zakonodavstva EU i preporučila je njeno ukidanje.

"Godinama je Evropska komisija govorila da je pitanje poreza u poslovima unutar carinskih terminala predstavlja kršenje zakona i preporučili su ukidanje carinskih terminala i ono što smo vidjeli da smo gledajući ova dva primjera vidjeli da smo u okviru nove vlade postoji politička volju da se napokon adresiraju ove dvije preporuke Evropske komisije i ukloniti homologaciju i zatvore carinski terminali", poručio je Shasha.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online