Lokalni izbori 2021

Centralna izborna komisija saopštila je da je počeo period za glasanje na lokalnim izborima putem pošte koje će trajati do 15. oktobra.

Na glasačkom listiću za gradonačelnika, koji ima žuti okvir, gdje su navedena imena kandidata, potrebno je da označite samo jednog kandidata, dok na glasačkom listiću za Skupštinu opštine, koji ima plavi okvir, na levoj strani trebate označiti samo jedan politički subjekt, dok na desnoj strani označite samo jednog kandidata.

Tokom ovog perioda, svi podnosioci prijava koji su uspješno registrovani kao birači van Kosova od 10. jula do 18. avgusta, imaju pravo glasa putem pošte. Broj birača koji su se registrovali za ovaj vid glasanja je 15.532.

Glasački listići i svi detalji o načinu glasanja putem pošte objavljeni su na ovom linku.

Glasački listići moraju biti dostavljeni CIK-u najkasnije do 15. oktobra.