Od 13. do 26. septembra

Gradonačelnici su održali virtualni sastanak s ministrom Ministarstva zdravlja Arbenom Vitiom na kojem su razgovarali o situaciji u vezi s pandemijom Covid-19 s posebnim naglaskom na nove mjere protiv ove pandemije nakon 13. septembra.

Ministar Vitia obavijestio je gradonačelnike s prijedlogom novih mjera za koje se očekuje da stupe na snagu nakon 13. septembra, a koje će važiti do 26. septembra 2021. godine.

"Nastava na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja ne počinje prije 26. septembra, sastanci su dozvoljeni samo do 20 ljudi koji se drže na udaljenosti od 1,5 metara, javne ustanove rade samo s osnovnim osobljem, gastronomija nastavlja kao i sa dosadašnjim mjerama. Predlaže se i da su na graničnim prijelazima od 13. septembra stariji od 16 godina dužni predočiti potvrdu o cijepljenju ili relevantne testove kao do sada. Kulturni centri i institucije kulture pri MKOS i opštinama obustavljaju aktivnosti do 26. septembra. U suprotnom, ostale mjere se nastavljaju kao što su bile u posljednje dvije sedmice. Od 27. septembra imaćemo nove mjere u zavisnosti od analize i situacije koju bismo mogli imati u to vrijeme u saradnji sa NIJZ-om i drugim zdravstvenim ustanovama u zemlji”, kaže se u saopštenju Asocijacije kosovskih opština.

Gradonačelnici i drugi opštinski predstavnici prisutni na ovom online sastanku sa ministrom zdravlja takođe su predočili trenutne izazove i potrebe koji postoje u opštinama na Kosovu sa naglaskom na pitanja vakcinacije i snabdjevanja zdravstvenim lijekovima.