Portparol CIK-a

Centralna izborna komisija obratila se Sudskom savjetu Kosova i drugim institucijama u vezi sa verifikacijom preko četiri hiljade kandidata koji namjeravaju da se kandiduju na lokalnim izborima 17. oktobra, a rok da daju svoje mišljenje o tome ističe sutra, prenosi RTK2.

Međutim, organizacije koje nadgledaju pravosudne institucije kažu da se kandidaturom osoba koje imaju problema sa zakonom "krši garancija da u institucijama neće biti ljudi koji nemaju čiste ruke".

Kosovski institut pravde objavio je izvještaj o 10 ljudi koji imaju problema sa zakonom, a koji su kandidati za lokalne izbore 17. oktobra.

„Od objavljivanja imena samih političkih subjekata ili samih kandidata, identifikovali smo 10 slučajeva, odnosno 10 kandidata koji imaju problema sa zakonom ili su u prošlosti imali problema sa zakonom. Iz ove verifikacije smo shvatili da imamo slučaj da kandidat za gradonačelnika ima tri osuđujuće presude u posljednje tri godine i još jedan slučaj gdje je osoba osuđivana, ali koja je starija od tri godine ", kaže Leotrim Gashi, istraživač u КIP-u.

Gashi dodaje da ima devet kandidata sa aktivnim optužnicama, te osobe su osuđene ili je proces u toku. Između ostalog, osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja, a namjeravaju da uđu u izbornu trku 17. oktobra.

Član 29. Zakona o opštim izborima precizira da kandidat za izbor ne može biti lice koje je pravosnažnom sudskom odlukom u posljednje tri godine proglašeno krivim za krivično djelo.

„U ovom članu jedna od tačaka je da kandidat ne može biti lice koje je proglašeno krivim za krivično djelo pravosnažnom odlukom suda u posljednje tri godine, zato smo zatražili od Sudskog savjeta Kosova da nam pošalje imena sa liste kandidata, ako je neko od kandidata pravosnažno osuđen za krivično djelo od strane suda u posljednje tri godine“, kaže portparol CIK-a Valmir Elezi.

Кako bi znala podobnost kandidata u odnosu na ovaj član, CIK očekuje odgovor nadležnih institucija do sutra, 24. avgusta.

"Na osnovu operativnog plana koji je odobrila Centralna izborna komisija, na odgovore ovih institucija sačekaćemo do 24. avgusta, odnosno do utorka, kako bismo saznali o podobnosti kandidata u odnosu na član 29. Zakona o izborima. Nakon prijema ovih odgovori od ovih institucija, Kancelarija za registraciju političkih partija i sertifikaciju pripremiće preporuke u vezi sa potvrđivanjem ili ne kandidata i predstaviće te preporuke na sastanku Centralne izborne komisije, dok će CIK odlučiti najkasnije do 1. septembra", kaže portparol CIK-a Valmir Elezi.

U slučaju da kandidatura nije verifikovana, stranke mogu podneti žalbu Izbornom vijeću za žalbe i predstavke, nakon čega predmet može otići Vrhovnom sudu. Očekuje se da će se čitav proces završiti 6. septembra, čime se otvara put za žreb za rangiranje političkih subjekata 8. septembra.

94 politička subjekta prijavila su se za dobijanje certifikata za učešće na lokalnim izborima 17. oktobra, a ukupan broj kandidata koji predstavljaju entitete je 4.922.

Za provjeru svakog od njih, CIK se, pored Sudskog savjeta Kosova, obratio i Izbornom vijeću za žalbe i predstavke, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Obavještajnoj agenciji Kosova, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane i Carini Kosova.

Izvor: Kosovo Online/RTK2