Čeka se oko tri sata

Nacionalni Centar za upravljanje granicom objavio je da se na izlaz sa Kosova preko Merdara čeka do tri sata, a preko Bijele zemlje do dva i po sata.

Granični prijelazi:                       ulaz (min)      izlaz (min)
Merdare                                        5-10             150-180
Jarinje                                         5-10                15-20
Brnjak                                         5-10                  5-20
Bijela Zemlja                                 5-10              120-150
Vrbnica                                         3-5                    3-5
Mučibabe                                     5 10                 10-15

Svima koji kreću na put savjetuje da se o situaciji na prelazima informišu na zvaničnoj stranici MUP-a Kosova https://mpb.rks-gov.net/ i preko Facebook stranice Nacionalnog centra za upravljanje granicama na OVOM LINKU.