18 u teškom stanju

Klinička i univerzitetska bolnička služba Kosova objavila je da danas da u COVID klinikama i opštim bolnicama ima 466 pacijenata.

Prema saopštenju, 392 pacijenta pozitivno je na koronavirus.

18 pacijenata je u teškom zdravstvenom stanju, dok je 349 pacijenata na terapiji kiseonikom.

Prenosimo cijelo saopštenje:

Dnevni izvještaj Kliničke i univerzitetske bolničke službe Kosova od 17. avgusta 2021. o slučajevima hospitaliziranim s Covidom-19.

466 pacijenata primljeno je u COVID klinike i opšte bolnice

392 potvrđeno pozitivno na Covid-19

349 sa terapijom kiseonikom

18 u teškom zdravstvenom stanju

U Kliničko univerzitetsko centru Kosova 181 je smješten, od toga 126 pozitivnih na Covid-19, 146 sa terapijom kiseonikom

- Infektivna klinika, 113 pacijenata

- Klinika za pulmologiju, 35 pacijenata

- Klinika za pedijatriju, 3 pacijenta

- Klinika za ginekologiju, 10 pacijenata

- Infektivna klinika 2 (Sportska medicina), 20 pacijenata

U opštim bolnicama liječi se 285 pacijenata, od kojih je 266 pozitivno na Covid-19, 203 je na terapiji kisikeonikom.

- Bolnica Prizren, 61 pacijent

- Bolnica Đakovica, 53 pacijenta

- Bolnica Peć, 51 pacijent

- Bolnica Gnjilane, 64 pacijenta

- Bolnica Mitrovica, 14 pacijenata

- Bolnica Vučitrn, 8 pacijenata

- Bolnica Uroševac, 34 pacijenta