Posljedica pandemije

Na Kosovu prosječna plata u privatnom sektoru opada od 2020. godine, a ekonomisti upozoravaju da je privatnom sektoru nemoguće da zadrži radnike i uredno isplaćuje plate, zbog čega apeluju na Vladu da radi na uklanjanju razlika između privatnog i javnog sektora, prenosi Gazeta express.

Prema podacima Agencije za statistiku Kosova, prosječna bruto plata u privatnom sektoru 2020. godine iznosila je 380 eura, a 2019. godine 411 eura. Prosječna neto plata za 2020. godinu iznosila je 342 eura, u poređenju sa 2019. godinom zabilježen je pad od 30 eura.

Prosječna bruto plata u javnom sektoru 2019. godine, takođe prema podacima Agencije za statistiku, iznosila je 584 eura, a 2020. godine 624 eura, što je povećanje u iznosu od 44 eura. Prosječna neto plata sa 519 eura, koliko je bila 2019. godine, porasla je na 552 eura 2020. godine, tj. povećala se za 33 eura.

Do povećanja bruto i neto plata u javnom sektoru, došlo je zbog dodataka u određenim sektorima, navode iz Agencije za statistiku.

Ekonomisti navode da je privatnom sektoru bilo nemoguće da preduzeća zadrže iste plate zbog zatvaranja i smanjenja poslovnih aktivnosti, ali i zbog nedostatka državne podrške.

Predsjednik Odbora Privredne komore Kosova Skender Krasniqi kaže da su stalno savjetovali vladu da reaguje i podrži privatni sektor, kako bi se zadržao broj zaposlenih i iste plate.

"Vlada ih nije podržala, a institucije Kosova su bez obzira na to da li je javni sektor radio ili ne, a skoro 80 odsto vremena uopšte nije radio, nastavile da primaju pune plate, dio sektora za rad sa beneficijama povećao je prosječnu platu, što nije trebalo da se dogodi. Treba da postoji jednaka raspodjela plata i u javnom i u privatnom sektoru, kako bi i građani bili jednaki", rekao je Krasniqi.

Predsjednik Privredne komore Berat Rukiqi je istakao da je privatni sektor pretrpeo velike posljedice usljed pandemije tokom prošle godine i naglasio da iako je bilo uticaja i na javni sektor i nestabilnosti u budžetskim prihodima, ali da to nije uticalo ni na plate ni na radna mjesta u tom sektoru.

"Usljed posljedica pandemije, mnoga privatna preduzeća su smanjila plate, zbog nestabilnijih performansi u smislu prometa i drugih pokazatelja uopšte, da budu konzervativnije u smislu mogućnosti povećanja plata radnika i to se obično odražava na prosječnu platu. To se nikada ne dešava u javnom sektoru, uprkos krizi. Zabrinjavajuće je što je bilo uticaja u privatnom sektoru, na sreću nema posla koji su trajno zatvoreni", rekao je Rukiqi izražavajući optimizam što se gubitak radnih mjesta već smanjio.

Izvor: Kosovo Online/Gazeta express