Nedostatak materijala

Mnogi građani žale se da ne mogu da dobiju ličnu kartu. Rečeno im je da će na izdavanje ovog identifikacionog dokumenta morati da se čeka od tri do šest mjeseci, jer se Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave suočava sa nedostatkom materijala. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije pristalo da se izjasni o ovom pitanju, iako su potpisali ugovor o snabdjevanju vrijedan više od 1.2 miliona eura.

Čekanje na izdavanje lične karte od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave traje mjesecima.

Mnogi građani koji se prijave za ovaj identifikacioni dokument ne mogu da dođu do tačnog datuma – kada ga mogu dobiti od strane Agencije za civilnu registraciju.

"Čim smo se prijavili za ličnu kartu, rečeno nam je da se ne zna ni kada će to biti učinjeno, samo – obavestićemo vas“, rekao je građanin Ahmet Jetullahu.

Obrazloženja osoblja ACR-a građanima bila su da se očekuje da će se čekati od tri do šest mjeseci zbog nedostatka materijala za snabdjevanje.

Iseljenici, koji ne mogu proći kroz Srbiju sa ličnim kartama kojima je istekao rok, takođe su imali problema prilikom putovanja sa Kosova u zemlje EU, jer je to jedini dokument Kosova koji susjedna država priznaje.

"Danas smo se prijavili za ličnu kartu, da dobijemo novu ličnu kartu, jer je ovoj staroj istekao rok, ali rečeno nam je da neće biti materijala za lične karte još 6 mjeseci. Što je još gore, ukoliko treba da putujemo van Kosova, sa čime ćemo? To je problem“, izjavio je Shukri Hajrizi.

Ministarstvo unutrašnjih poslova se tokom dana nije oglašavalo o ovom pitanju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova platilo je više od 1.2 miliona kompaniji koja je ugovorila isporuku ovog materijala.

Prema ugovoru, kompanija je bila u obavezi da Ministarstvu dostavi 250 hiljada elektronskih ličnih karata i 50 hiljada pasoša.

Ugovor je potpisan u novembru prošle godine za nabavku za 2020-2021.

Koha je pokušala da kontaktira izvođača, ali broj telefona nije bio dostupan.

Sa istim problemom se ovo ministarstvo suočava vrlo često.