Izbori 2021

Registracija za glasanje putem pošte na lokalnim izborima na Kosovu, zakazanim za 17. oktobar ove godine, počela je 10. jula i trajaće do 18. avgusta.

Svi građani Kosova sa pravom glasa koji žive van Kosova mogu se registrovati za glasanje putem pošte.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefonske linije za pomoć glasačima poštom pozivom na brojeve: +38338/213100 i +38338/213200, kao i u ambasadama i konzulatima Kosova.

Da bi lice steklo pravo da glasa putem pošte treba da je napunilo 18 godina najkasnije do dana izbora, 17. oktobra 2021; da je građanin Kosova i posjeduje kosovski identifikacioni dokument; ili da dokaže da ima pravo da se registruje kao državljanin Kosova.

Prijave za glasanje putem pošte treba da stignu u Centralnu izbornu komisiju do 18. avgusta 2021. godine.

Ukoliko se građanin prijavljuje za registraciju elektronskom poštom, prijavu može poslati samo za sebe ili uži krug porodice.

Ukoliko se prijava šalje u ime drugih lica biće odbijena.