Procjena Demokratskog instituta Kosova

Od 22. marta, kada je konstituisan osmi saziv Skupštine Kosova i kada je usvojena zakonodavna agenda Vlade, do danas, od 26 nacrta zakona koji su u proceduri, usvojena su samo četiri, od čega je jedan ratifikacija međunarodnog sporazuma, prenosi Ekonomija onlajn.

Prema procjenama Demokratskog instituta Kosova (KDI), organizacije koja prati rad Skupštine, Vlada kasni sa usvajanjem zakonodavne agende, pa, shodno tome, postoje kašnjenja u donošenju zakona.

Istraživač u KDI Agnesa Haxhiu rekla je za Radio Slobodna Evropa da bi dinamiku rada u Skupštini Kosova trebalo povećati, inače će usvajanje zakona kasniti.

"Dinamika rada Skupštine Kosova umnogome zavise od rada Vlade, pa, u stvari, Vlada prilično kasni u usvajanju dnevnog reda. Zatim, postoje i druga odlaganja usvajanja zakona", rekla je Haxhiu.

Za tekuću godinu predviđena je revizija 193 zakona u parlamentu.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo u Skupštini Kosova Adnan Rustemi, inače poslanik vladajućeg Samoopredjeljenja, rekao je da će do kraja godine biti usvojen znatan broj zakona, a prema njegovim riječima postoje neki interni rokovi u Skupštini koji onemogućavaju brže usvajanje nacrta zakona.

"Skupštinu i poslanike čeka veliki posao, u smislu razmatranja nacrta zakona na jesen, jer sada postoje neki nacrti zakona koji su prošli prvo čitanje i očekuje se da prođu u radnim grupama", rekao je Rustemi.

Nasuprot njemu, poslanica Alijanse za budućnost Kosova Time Kadriaj optužuje aktuelnu vladu da kasni u donošenju zakona.

"To je Vlada koja je vrlo malo radila na izradi i donošenju novih nacrta zakona i usvajanju i glasanju o njima. Rokovi za usvajanje zakona od strane većine odbora su odloženi. Sada je vrijeme za odmore i Skupština neće raditi. Znajući koje su procedure za usvajanje zakona, kažem da će do kraja godine biti jako malo usvojenih zakona", rekla je Kadriaj.

Za ratifikaciju sporazuma potrebna je saradnja između vlade i opozicije. Ni ranije, ni sada, Skupština nije uspjela da ratifikuje neke međunarodne sporazume u nedostatku kvoruma.

Poslanik Rustemi je rekao da opozicija treba da radi svoj posao i učestvuje na sjednicama Skupštine, dok poslanica Kadriaj ističe da je opozicija uglavnom prisutna na sjednicama i sastancima odbora i poslaničkih grupa.

Prema mišljenju Agnese Haxhiu iz KDI, bez saradnje između vladajućih partija i opozicije, biće teško izvršiti ratifikaciju sporazuma.

"Potrebno je pronaći zajednički jezik sa opozicijom, jer je to jedini način za donošenje ovih nacrta zakona. S obzirom na to da je nacrte zakona obradila Vlada, na parlamentarnoj većini i Vladi je da gaje saradnički pristup prema opoziciji", rekla je Haxhiu.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online