Skupština Kosova

Poslanici u Skupštini Kosova sa 69 glasova za i bez glasova protiv ili uzdržanih, usvojili su Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskim izdvajanjima za kosovski budžet za 2021. godinu, prenosi EkonomiaOnline.

„Skupština je usvojila zakon br. 08 / L-016 o izmenama i dopunama Zakona br. 07 / L-041 o raspodjeli budžeta za budžet Republike Kosovo za 2021. Ovom prilikom postupak ove plenarne sjednice je zatvoren“, rekao je predsjednik skupštine, Glauk Konjufca.

Samo je jedan amandman opozicije usvojen od ukupno 35. Amandman iz opozicije podnela je poslanica PDK, Blerta Deliu-Kodra, za izgradnju vrtića u Skenderaju.

Za razliku od EkonomiaOnline, KosovaPress piše da su odobrena samo dva amandmana koje su predložile opozicione stranke, te da one, iz toga razloga, i nisu htele da učestvuju u donošenju odluka.

Ovu sjednicu, kao i mnoge prije toga, obeležila je rasprava poslanika vlasti i opozicije.

Opozicija je tvrdila da trenutna vlast na Kosovu koristi budžet kako bi ojačala svoju poziciju u opštinama, da revizija budžeta nije realna i da je „urađena politički“ jer se bliže izbori.

Ujedno smatraju da sadašnja vlast ne ispunjava obećanja kada su u pitanju povećanja plata i penzija.

Sa druge strane, poslanici pokreta Samoopredjeljenje kazali su da će se kroz reviziju budžeta, prihodi povećati, a da će javni dug biti smanjen.

Ujedno su ukazali na to da je zakonom predviđeno da ukupni budžetski prihodi budu 1,8 milijardi eura, a da je sada budžet prešao cifru od preko 2 milijarde, naglasivši da je do toga došlo zbog ekonomskih performansi i velikog povjerenja u vladu.

Istog dana kada je odobrena revizija budžeta, vlada je ujedno odobrila izvještaj o šestomjesečnom budžetu Kosova za 2021. godinu.

„Ovaj izvještaj sadrži prihode za 2021. godinu i odražava prihode na centralnom i lokalnom nivou. Ukupno za šest mjeseci iznose 1 milijardu eura. Bilans se povećao, što je dobro“, kazao je na sjednici vlade ministar finasija, rada i transfera, Hekuran Murati, prenosi EkonomiaOnline.

Na ovoj sjednici je ujedno odobren nacrt odluke o ponovnom odobravanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu.