Ostvaren napredak...

Šef misije OSCE na Kosovu Michael Davenport je prilikom predstavljanja petog Izvještaja o procjeni prava zajednica rekao da je u posebnom fokusu namjera da se kosovski pravni okvir uskladi sa međunarodnim standardima i da se institucije pridržavaju zakona koji štiti prava zajednica, prenosi RTV KiM.

U Izvještaju se navodi da je “ostvaren napredak od decembra 2015. do decembra 2019. godine u oblasti integracije pravosuđa”, podsjeća da je usvojena “pravno obavezujuća Uredba o provratku raseljenih”, te da je “poboljšana funckija Institucije ombudsmana”.

Međutim, zaključuje se da se “u drugim oblasima situacija se nije promjenila”, te da su i dalje “prisutni problemi sa primjenom Zakona o upotrebi jezika”. Navodi se da obrazovanje na srpskom jeziku nije zastupljeno u kosovskom institucionalnom okviru i podsjeća da svake godine vraća sve manje raseljenih. Ističe se da je stopa nezaposlenosti među pripadnicima nevećinskih zajednica, posebno Roma, Aškalija i Egipćana visoka. U izvještaju se podsjeća da se i dalje dešavaju incidenti koji pogađaju manjinske zajednice, kao i da postoje međuetničke tenzije. Medijski sadržaj namenjen nevećinskim zajednicama ocjenjen je kao “oskudan”.

“Cilj izvještaja je da podignemo svijest o izazovima i problemima koji postoje, kako bi unapredili prava svih nevećinskih zajednica na Kosovu, ali i da izgradimo kapacitete kosovskih institucija da nezavisno teže da obezbjede stabilne međuetničke odnose među zajednicama”, istakla je šefica Odseka za zajednice misije OSCE-a na Kosovu Nadica Pavlovska.

Ključna komponenta misije OSCE-a na Kosovu je praćenje primene standarda ljudskih prava i prava zajednica.

“U svakom demokratskom društvu važno je da sve zajednice mogu da žive u sigurnom okruženju, da mogu da koriste svoj jezik, da se praktikuju svoju kulturu i religiju. Nadam se će sve relevantne institucije ozbiljno razmotriti preporuke i slediti odgovarajuće mjere, jer je unapređe prava nevećinskih zajednica kamen temeljac u izgradnji stabilnog drustva”, kazao je Michael Davenport i dodao da će misija OSCE-a nastaviti da podržava sve kosovske institucije, kako na opštinskom, tako i na vladinom nivou u uvođenju neophodnih promena radi zaštite svih zajednica.

OSCE je važan za stabilnost na Kosovu, istakla je zamjenica premijera Kosova zadužena za manjinska pitanja, ljudska prava i zajednice Emilija Redžepi.

“OSCE je jedna od najvažnih organizacija za sigurnost i bezbjednost manjinskih zajednica kada je u pitanju njihov život, opstanak, funkcionisanje. Izvestaj koji je načinjen je jako relevantan”, kazala je Redžepi.

Ukoliko želimo da se manjinske zajednice osećaju ravnopravno, kao dio sistema, potrebno da se integiršu u sve tokove modernog kosovskog društva, smatra ona.

“Svoj identitet, kulturu, običaje svaki narod treba da čuva, neguje i štiti, ali je obaveza većinskog naroda da poštuje, uvažava sve različitosti. Manjinski narodi nisu krivi jer su u malom broju, što ne znači da neko ko je u većem broju ima veća prava”, zaključila je Redžepi.

Misija OSCE-a na Kosovu periodično objavljuje izvještaje o procjeni prava zajednica radi praćenja napretka koji su kosovske institucije ostvarile u primjeni preporuka Komiteta ministara Savjeta Evrope. Prvi ovakav izvještaj sačinjen je 2009. godine.

Stopa povratka se svake godine smanjivala


U najnovijem OSCE-ovom izvještaju o procjeni prava zajednica se konstatuje da se prema podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), zaključno sa decembrom 2019. godine, na Kosovo od 2000. vratila 28.302 raseljena lica, a da se stopa povratka smanjivala svake naredne godine i da je ovaj trend i dalje u opadanju. UNHCR procjenjuje da se na Kosovu nalazi 16.151 raseljeno lice, od kojih 412 živi u nekom od privremenih kolektivnih prihvatilišta (22).

Izvor: RTV Kim