Bivši predsjednik Ustavnog suda

Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova i profesor međunarodnih odnosa Enver Hasani u intervju za Kosovo onlajn kaže da se jačanje međunarodnog subjektiviteta Kosova može nastaviti ukoliko nova vlada djeluje u skladu sa zahtjevima glavnih kosovskih saveznika.

Profesor Hasani smatra da se intenziviranje diplomatskih posjeta Kosovu može shvatiti kao vid pritiska na aktuelnu vlast da ne ignoriše postignute međunarodne sporazume, već da uloži napore na njihovoj realizaciji i krene u pravcu normalizovanja odnosa sa Srbijom, kojim je višestruko uslovljena perspektiva Kosova.

U posljednje vrijeme Kosovo posjećuju brojne diplomate, da li očekujete da rezultat tih posjeta bude jačanje međunarodnog subjektiviteta Kosova?

Apsolutno ne. Posjete koje vidimo nisu dobar znak jer nisu pokazatelj zadovoljstva međunarodnih aktera sa Kosovom. Naprotiv, sve te posjete su neka vrsta pritisaka na Vladu Kosova da se, uslovno rečeno, opameti i dođe k’sebi po pitanju dijaloga, da ne vrši nikakve opstrukcije i da prizna sve međunarodne obaveze Kosova koje je preuzelo na ispravan i međunarodno priznat način. Do jačanja međunarodnog subjektiviteta Kosova bi došlo ukoliko bi naša Vlada imale iste stavove kao naši glavni saveznici po pitanju glavnih tema u odnosima na Balkanu i svijetu. Nikakvu ulogu ne igra konstantan stav Vlade Kosova da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. Od unutrašnjih tema, jedina je tema međunarodnog terorizma koja daje Kosovu pozitivne ocjene naspram naših glavnih međunarodnih saveznika i u tom smislu svaka vlada Kosova je bila primjer za sve u regionu. Sve ostale unutrašnje teme Kosova su irelevantne za položaj Kosova u inostranstvu, jer Kosovo je bezbjednosno pitanje u prvom redu, pak tek onda pitanje vladavine prava i dobrog vladanja.

Da li očekujete da će nova Vlada Kosova biti produktivna na uspostavljanju diplomatskih odnosa sa zemljama koje do sada nisu priznale Kosovo?

Apsolutno ne, sudeći po ponašanju vlade naspram glavnih kosovskih zapadnih saveznika.

Kakva strategija lobiranja bi po vašem mišljenju bila najdjelotvornija?

Najvažniji korak je da Vlada Kosova shvati da treba da podredi svoje interese u međunarodnim odnosima sa interesima glavnih aktera koji su naklonjeni prema Kosovu i njegovoj punoj suverenosti i nezavisnosti, u prvom redu mislim na Njemačku, Francusku i SAD. Za sad to nije slučaj, jer osim verbalnih uvjeravanja da ima podudaranost između EU i SAD po pitanju dijaloga Kosova sa Srbijom, nema ničeg opipljivog što bi uvjerilo građane Kosova da su glavni evropski akteri i SAD u suštini na ‘istoj nozi’ po pitanju konačnog ishoda dijaloga. Svaki drugi pristup, kao onaj što traje da se plaćaju razno-razni lobisti na obe strane Atlantika, jeste osuđen na propast.

Izvor: Kosovo Online