Šef kancelarije EU na Kosovu

Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomáš Szunyog rekao je da je sporazum o Zajednici opština sa srpskom većinom zakon za Kosovo, iako je Ustavni sud utvrdio da je Ustav prekršen u 23 tačke.

"Sporazum o Zajednici iz 2013. godine nešto je, što je potpisala i ratifikovala ustavna većina parlamenta, tako da je to zakon Kosova", rekao je on.

Prema njegovim riječima, Ustavni sud Kosova nije rekao da Zajednica ne treba da se formira.

"Postoji opšta obaveza da se ova asocijacija osnuje prema sporazumu postignutom 2013. godine. Tu je i naknadni sporazum iz 2015. godine koji je precizirao neke principe na osnovu kojih bi ova Zajednica trebalo da bude osnovana i upravo je to ono što je Ustavni sud ocenio i nikada nisu rekli da ta asocijacija ne treba da bude formirana, ali su rekli da neki od principa vjerovatno nisu u skladu sa Ustavom Kosova“, rekao je on.

Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomáš Szunyog u emisiji „Kallxo Stvarno“ naglasio je da će statut Zajednice biti ponovo poslat na preispitivanje Ustavnom sudu.

"Sud nije ukinuo sporazum iz 2013. godine. Opšta je obaveza Kosova da uspostavi Zajedicu. Nedavno sam ponovo pročitao ovu odluku Ustavnog suda, koji takođe kaže da bi trebalo izraditi statut Zajednice i poslati ga na razmatranje Ustavnom sudu. Dakle, Ustavni sud čeka na statut kako bi ga preispitao“, rekao je.

„Stoga, ako pročitate ove informacije od 34 stranice koje je vlada poslala parlamentu radi sprovođenja prošlih sporazuma, videćete da postoji radna grupa koja treba da izradi statut“, dodao je on.

Upitan da li je neophodno da Kosovo formira asocijaciju koja bi se zvala „Zajednica srpskih opština“, kada je asocijacija svih opština, Szunyog je rekao da Kosovo treba da primjeni sporazum potpisan u Briselu.

„Sa moje tačke gledišta, ono što je važno je da Vlada Kosova primjeni svoj zakon. Zakon je sporazum iz 2013. godine“, naglasio je šef Kancelarije EU na Kosovu.

On je odbio da navede detalje o tome kako treba formirati Zajednicu.

"Ne predlažem nikakav konkretan oblik kako bi se to moglo uspostaviti, ali kažem da bi bila mudra taktika da se krene naprijed sa ovim pitanjem, da se nešto predloži, opet kažem da je tu dijalog u kojem obje strane mogu da se dogovore“, rekao je.

Szunyog je takođe govorio o prijedlogu premijera Albina Kurtija u Briselu za uspostavljanje Nacionalnog savjeta za zajednice, ističući da se oni neće apriori tome usprotiviti, ali da bi, prema njemu, trebalo dati više prijedloga.

"Ako je ovo pitanje u kontekstu Sporazuma iz 2013. godine, onda zašto ne, ali na kraju treba znati da Kosovo ima drugačiji tretman nevećinskih zajednica u poređenju sa drugim zemljama u regionu koji se ogleda u Ahtisaarijevom paketu, i ogleda se i u aktuelnom Ustavu Kosova. Ima posebnu ulogu i poseban tretman zajednica, uključujući obezbeđivanje rezervisanih mjesta u parlamentu i druga pitanja“, rekao je on.

Szunyog je dalje naglasio da će Zajednica biti deo sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije, negirajući da će taj sporazum garantovati priznanje Kosova od strane Srbije.

"Važno je napomenuti da trenutno radimo na Sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu koji će riješiti sva druga pitanja. Dogovora neće biti dok se ne postigne saglasnost o svim pitanjima. Dakle, Zajednica je dio sporazuma, tako da ako se predloži tekst i postigne sporazum, on ne bi bio funkcionalan i ne bi se primjenio do trenutka potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma“, naglasio je on.

Prema njegovim riječima, u bliskoj budućnosti je jasno da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova:

"Tek kada se riješe sva pitanja. Ponovo, vaš premijer ima moć da potpiše ili ne, bez obzira da li postoji preliminarni sporazum za prvi, drugi ili treći dio. Stoga je logika da ako strana nije zadovoljna cijelim paketom, onda ga jednostavno neće potpisati i primjeniti“.

Izvor: Kallxo/Kosovoonline