Vrijednost od 1,5 milijardi eura

Javni dug Kosova, odnosno domaći i spoljni dug, dostigao je vrijednost od 1,5 milijardi eura. Dug se, u poređenju sa pretprošlom godinom, prošle godine povećao za oko 24 procenata. Spoljni dug Kosova iznosi pola milijarde eura. U odnosu na revidirani budžet od 2,5 milijarde eura na Kosovu, javni dug je veći od polovine državnog budžeta, odnosno 60 procenata.

Javni dug Kosova, prošle godine dostigao je 1,5 milijardi eura, bilježeći rast od oko 24 procenta više u poređenju sa prije dvije godine.

„Javni dug u 2020. godini dostigao je 1,5 milijardi eura, što je za 23,9 odsto više u odnosu na 2019. Kao procenat BDP-a, javni dug je dostigao 21,8 odsto sa 17,5 odsto u 2019. godini“, navodi se u godišnjem izveštaju Centralne Banke Kosova (CBK).

Prema CBK, porast javnog duga pripisuje se povećanju unutrašnjeg duga od 21,5 procenta koji je dostigao 961,9 miliona eura, kao i povećanju javnog spoljnog duga od 28,6 procenata.

CBK navodi da je spoljni javni dug dostigao nivo od 525,8 miliona eura ili 35,3 procenta ukupnog javnog duga Kosova.

Centralna banka je ove podatke objavljivila u godišnjem izvještaju za 2020. godinu.

Kallxo je ranije preneo da je kosovska ekonomija tokom 2020. pretrpela pad od – 3,9 procenta.