Radna grupa zadužena za izradu Nacrta zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine dovršiće ga u optimalnim rokovima, izjavio je savjetnik u Ministarstvu pravde Genc Nimoni, prenosi Reporteri.

Nimoni je rekao da vjeruje da je ovaj nacrt zakona među najboljima kada je u pitanju suzbijanje zloupotreba javne imovine.

"Vlada Kosova odobrila je koncept dokument za oduzimanje nezakonito stečene imovine, što je otvorilo put za osnivanje radne grupe i izradu zakona. Već smo osnovali radnu grupu koja radi i radi na izradi tog nacrta zakona i vjerujemo da će ovaj zakon biti gotov u optimalnom roku. Vjerujem da će ovo biti jedan od najboljih zakona koji će pomoći Kosovu u procesuiranju ili suzbijanju ove vrste zloupotrebe javne imovine, a takođe će imati pozitivne posljedice na efikasnost institucija koje se bave ovom vrstom zloupotreba“, rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, ovaj zakon će uticati na sve javne zvaničnike, bivše funkcionere, kao i na druge saradnike koji su na različite načine mogli da imaju koristi od javnog novca.

"Predmet će biti javni službenici. Mi se u ovoj fazi još uvijek bavimo modalitetima unutar zakona. Vrijeme je da se bivši zvaničnici uključe i vjerujemo da će to pomoći daljoj verifikaciji bilo koje vrste zloupotrebe javnog novca i, naravno, eliminisanju ove vrste zloupotrebe“, rekao je on.


Zakon o oduzimanju nezakonite imovine

Nimoni je takođe naglasio da je ovaj nacrt zakona dobio međunarodnu podršku.

 "Od prvih faza kada smo osnovali radnu grupu i prije njenog uspostavljanja kontaktirali smo međunarodne predstavnike. Imali smo posjete različite prirode od najviših političkih nivoa do nivoa stručnjaka i tehničara. Obavjestili smo ih kakav će biti ovaj nacrt zakona, šta namjeravamo da uradimo i šta je u okviru naših projekata i dobili smo neku vrstu podrške u pogledu onoga što se može učiniti sigurnim i profesionalnim koracima konsultujući i međunarodne instrumente“, rekao je on.

Nimoni je najavio da se očekuje da pokrenu postupak za oduzimanje imovine posebnim mehanizmom koji bi najvjerovatnije mogla biti Nezavisna agencija.

Ehat Miftaraj iz Kosovskog instituta za pravdu rekao je da sumnja da će sudije i tužioci u zemlji imati volje i hrabrosti da primjene ovaj zakon.

"Ministarstvo pravde radi na dokumentu koji se odnosi na oduzimanje nezakonito stečene imovine. Za Kosovski pravni institut od samog početka bilo je jasno da Kosovo ima izuzetno naprednu pravnu osnovu u pogledu tradicionalne i moderne konfiskacije. Nažalost, za pravosudni sistem i tužilački sistem može se reći da posljednjih godina nisu imali volje i hrabrosti da primjene ovaj zakon, pa ako sudije, tužioci, institucije ne izvršavaju zakonske obaveze, onda sumnjam da to mogu učini to novim zakonom“, rekao je on.

Prema Miftaraju, s obzirom da je na Kosovu zaplenjeno samo dva miliona eura tokom 10 godina, on sumnja se da će ovaj zakon doneti konkretne rezultate.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri