Značajno povećanje

Policiji Kosova je u periodu od januara do aprila ove godine prijavljen 691 slučaj nasilja u porodici, što ukazuje da je došlo do značajnog povećanja prijava tog oblika nasilja, prenosi Ekonomija onlajn.

Kancelarija za informisanje Policije Kosova saopštila je da je pravilan i ozbiljan pristup policije prema slučajevima nasilja doveo do toga da se više prijavljuje nasilje u porodici.

Gotovo svakog dana u izvještaju policije za 24 sata prijavljuju se slučajevi nasilja u porodici.

"U 2018. godini prijavljen je 1.541 takav slučaj, u 2019. godini prijavljeno je 1.915 slučajeva, a u 2020. godini prijavljeno je 2.069 slučajeva“, saopštila je policija.

Policija Kosova navodi da se u svakoj policijskoj stanici postoje službenici koji su prošli dodatnu obuku i koji se bave ovim slučajevima.

Napominju, da se slučajevi nasilja u porodici rešavaju i u bliskoj saradnji sa centrima za socijalni rad, ali i sudstvom.

Policija je organizovala i razne kampanje, distribuciju letaka sa konkretnim porukama, predavanja u školama.

"Saradnja sa medijima i upotreba društvenih mreža pomogli su nam da proširimo poruku i dopremo do što većeg broja ljudi, a to je naš primarni cilj“, saopštila je policija.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online