Zahtjev Ministarstvu zdravlja

Univerzitetska klinička služba na Kosovu tražila je od Ministarstva zdravlja da zaposli još 600 medicinskih sestara, prenosi Reporteri.

Taj zahtjev je podržala sestrinska zajednica, dok je udruženju koje se bavi pravima pacijenata potrebno da procjeni potrebe pacijenata u vezi sa medicinskim uslugama.

Direktor HUCSK Valbon Krasniqi kaže da je pored mnogih drugih izazova za upravljanje pandemijom, ograničen broj medicinskih sestara takođe izazov.

"Pokrenuli smo ovo pitanje i uputili zahtjev nadležnim organima“, rekao je on.

Krasniqi je ukazao, da je u cilju zadovoljavanja medicinskih standarda, zapošljavanje 600 medicinskih sestara minimum.