Bivši ministri vlade

Apelacioni sud Kosova odbacio je kao neosnovane žalbe branilaca na optužnicu protiv bivših ministara vlade "Thaçi 2", Mimoze Kusari- Lila, Besima Beqaja, Dardana Gashija, Nenada Rašića, Flanze Hoxha i Arbena Gjuke, koji su optuženi za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja u slučaju "Hidrocentrala".

Specijalni tužilac tereti okrivljene za krivično djelo "Zloupotreba službenog položaja ili službenog autoriteta u saizvršilaštvu".

U oktobru 2012. godine, četiri ministra tadašnje vlade Thaçi 2 odobrili su prodaju distribucije i snabdjevanja za 26,3 miliona eura.

Na spisku imovine koja je preneta konzorcijumu "Calik and Limak" su četiri hidrocentrale, instalirane snage 14 megavata.

Posljednjih godina u njih su uloženi milioni eura.

Nije poznato kolika je tržišna vrijednost hidrocentrala, ali ako se uzme prosjek uloženih sredstava u ove hidrocentrale i trošak izgradnje novih hidrocentrala, ispada da one imaju vrijednost od oko 20 miliona eura.

Ovo je saopštenje u cjelosti:

Apelacioni sud Kosova odbacio je kao neosnovane žalbe branilaca za odbacivanje optužnice i protivljenje dokazima u slučaju okrivljenih B. B., M. K.L., N.R., D. G., F. H. i A. Gj. Odluka Osnovnog suda u Prištini od 04.03.2021. je podržana i krivični postupci protiv njih biće nastavljeni u skladu sa pravilima krivičnog postupka.

Specijalni tužilac tereti dotične okrivljene za krivično djelo "Zloupotreba službenog položaja ili službenog autoriteta u saizvršilaštvu" iz člana 422 stav 2 u vezi sa članom 31 Krivičnog zakona Republike Kosovo (KZRK).

Apelacioni sud je takođe odbacio žalbu Specijalnog tužilaštva za ostale optužene u ovom slučaju: L.F., F.H., F. C., M.R., A.N., F.K., I.I., G.J., B.B., G. Sh., N.H., A.A., krivični postupak protiv njih je obustavljen, zbog relativne zastarelosti krivičnog gonjenja.

Apelacioni sud je utvrdio da žalbena presuda nije umiješana u suštinsku povredu odredbi krivičnog postupka i da je prvostepeni sud presudio pošteno i zakonito, navodeći dovoljne razloge prilikom postupanja po zahtjevima branioca za odbacivanje optužnice.


Izvor: Kosovapress/info-ks.net