Odobren poseban grant

Ministarka obrazovanja Arberie Nagavci izjavila je da je odobren poseban grant za osnovno i srednje obrazovanje u iznosu više od 200 miliona eura.

"Prije nekoliko dana održan je sastanak Komisije za grantove. Između ostalog, odobren je i poseban grant za preduniverzitetsko obrazovanje u iznosu od 201.494.543 eura. Na sastanku smo objavili da smo planirali da se nastavnici koji su zaposleni prekvalifikuju i da ove godine ne smanjujemo broj nastavnika. Tako će oko 1.800 nastavnika kojima je pretila opasnost da ostanu bez posla ostati u sistemu“, objavila je Nagavci na Facebooku.

Između ostalog navela je da je dodatni zahtjev za dodjelu broja asistenata za djecu sa posebnim potrebama (još 100 asistenata) za 2022. godinu, za koje bi trebalo izdvojiti 787.662 eura, a za realizaciju stručne prakse za obrazovno i stručno osposobljavanje studenata, takođe dodatni budžet za 2022. od 3,5 miliona eura.

Izvor: Kosovo Online