Mišljenje advokata

Advokati Tom Gashi i Taulant Hodaj ocjenjuju da se osnivanje međunarodnog suda, koji bi se bavio zločinima koje je Srbija počinila na Kosovu, može dogoditi samo ukoliko za to međunarodna zajednica pruži podršku, ali i ako se izmeni i dopuni važeći Zakon o Specijalnom sudu, piše Ekonomija onlajn.

Gashi je istakao da bi izmjena Zakona o Specijalnom sudu trebalo da "obuhvati sve srpske zločine počinjene na Kosovu".

"Vjerujem da smo vremenom izgubili korak i ni u jednom slučaju ne bi trebalo dozvoliti osnivanje Specijalnog suda u obliku kakav je sud koji je formiran i za Albance. Ali, ako bi se formirao takav sud koji bi bio sličan Haškom tribunalu, tada bi svi navodni zločini morali da budu uključeni bez obzira na to ko ih je počinio. U ratu na Kosovu su bile uključene dve strane, pa je zato moguće i da se formira međunarodni sud za ratne zločine za genocid koji je Srbija počinila na Kosovu", rekao je Gashi.

Dodao je i da međunarodni sud ne može da bude formiran od strane Kosova, već to mora da uradi međunarodna zajednica.

"Kosovo nije dio UN, ali to može da bude inicijativa Kosova, koju bi trebalo da podrže druge moćne države. Za uspostavljanje Specijalnog suda za ratne zločine Srbije počinjene na Kosovu garant mogu biti samo SAD i niko drugi", rekao je Gashi.

Gashi smatra i da su kosovske institucije koje se bave istragom zločina, dovoljni da Kosovo zatraži uspostavljanje suda.

"Uvjereni smo da su institucije Kosova, tužilaštvo Kosova, Policija Kosova i druga tijela koja se bave istragom srpskih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu dovoljni da traže uspostavljanje međunarodnog suda za istragu i krivično gonjenje zločina Srbije. Doduše, trebalo bi da postoji veći međunarodni pritisak, u suprotnom ne bi bilo pomaka po tom pitanju", dodao je Gashi.

Advokat Taulant Hodaj složio se sa Gashijem da formiranje međunarodnog suda mora da odobri Savjet bezbjednosti UN.

"Pravni osnov za međunarodni sud je ili da ga odobri Savjet bezbjednosti UN, poput Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, ili da se uspostavi međudržavni sporazum sa nekom međunarodnom organizacijom, otprilike poput modela Specijalnog suda u Hagu", istakao je Hodaj.

Dodao je i da u slučaju Kosova treba promjeniti pravne okvire, što je u tesnoj koordinaciji sa akterima koji su formirali Specijalni sud u Hagu.

"Treba proširiti nadležnost tog suda tako da oni mogu da se pozabave svim zločinima koji su počinjeni na Kosovu, što nimalo nje lak proces", rekao je Hodaj.

Prema njegovim riječima, bilo bi doboro da se krene sa lobiranjem pred međunarodnom zajednicom kako bi se proširile nadležnosti Specijalnog suda.

"Sud već ima ovu pravnu osnovu, jer nije ograničena na zločine Albanaca nad Srbima, već bi trebalo da razgovaramo sa prijateljskim zemljama, poput Sjedinjenih Država koje bi mogle da daju da Specijalni sud proširi svoj mandat i uzme u obzir sve zločine. Mislim da u Hagu postoje dovoljni kapaciteti da se to sprovede u djelo", zaključio je Hodaj.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online