Specijalni sud

Pitanje bezbjednosnih garancija za puštanje bivših pripadnika OVK kojima se sudi u Hagu vruća je tema posljednjih dana na Kosovu, piše Lajmi.

Došlo je i do sukoba mišljenja između stručnjaka o pitanju garancija za biše pripadnike OVK kojima se sudi u Hagu.

Vlada i predsjedništvo kažu da se Kosovo u ovom slučaju ne može smatrati trećom državom, dok neki stručnjaci za pravna pitanja na Kosovu misle drugačije.

O ovom pitanju se izjasnio i Specijalni sud. Portparol Specijalizovanih vijeća suda Angela Griep rekla je da određene države ne nude takve garancije.

Prema njenim riječima, dotična država mora dati saglasnost na uslove koje je postavilo vijeće.

"Pretresno vijeće može razmotriti privremeno puštanje optuženog pod određenim uslovima ili garancijama. Takve zaštitne mjere može pružiti treća država i uz pristanak na bilo koji takav uslov koji nameće vijeće, uključujući i to da li treća država daje saglasnost optuženom koji se nalazi na njenoj teritoriji i da li je ta država sposobna ili želi da prihvati uslove. Stoga države ne nude same takve garancije, osim ako to nije potrebno“, rekla je Griep za Lajmi.

Izvor: Kosovo Online/Lajmi