Veoma važan proces

Pokret Samoopredjeljenje (VV) kao prioritet ima izmjenu Zakona o izborima kako bi se dijaspori omogućilo da glasa u ambasadama i konzulatima, a ovaj amandman žele da bude usvojen prije lokalnih izbora. Ovome se ponovo protive opozicione stranke i civilno društvo, koji navode da bi prioritet trebalo da bude kompletna izborna reforma, a ne takav amandman.

Pozicija je pokušala da izvrši takvu izmjenu Izbornog zakona prije izbora predsjednika, ali se poslije prigovora, odustalo se od ove inicijative.

Predsjedavajući Odbora za zakonodavstvo Adnan Rustemi kaže da je važno izvršiti izbornu reformu, ali navodi da je prioritet svih pitanja omogućavanje dijaspori da glasa u ambasadama i konzulatima.

Iako ne navodi datum kada će ova stranka ponovo poslati amandman na Zakon o izborima u Skupštinu, kaže da će to biti učinjeno vrlo brzo kako bi bio spreman za održavanje lokalnih izbora na jesen.

„Treba se pozabaviti izbornom reformom, ali je prioritet da se što prije uklone prepreke sa posljednjih izbora. Vjerujem da to će biti učinjeno vrlo brzo kako bi bili spremni za lokalne izbore na jesen. Naši sunarodnici će imati priliku da glasaju ne samo poštom već i u ambasadama i konzulatima“, rekao je on.

Međutim, opozicione stranke protive se takvoj ideji da bi trebalo izvršiti samo izmjenu Izbornog zakona i zahtjevaju potpunu izbornu reformu.

Poslanik PDK-a, takođe član Odbora za zakonodavstvo Hajdar Beka, kaže da kao stranka smatraju da je Kosovu potrebna duboka izborna reforma, ali reforma koja nastaje kao rezultat konsenzusa u političkom spektru.

Beka tvrdi da se zalažu za olakšavanje procesa glasanja emigranata, ali da  su protiv toga da se to radi samo izmjenama važećeg Izbornog zakona.

„Demokratska partija Kosova je za duboku izbornu reformu. Reforma se ne vrši djelimično promjenom zakona, već potpunom promjenom koja će doprineti  sveobuhvatnoj reformi, ali prije toga treba završiti političke konsultacije“, ističe član Odbora za zakonodavstvo Hajdar Beka.

Dok, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova Besnik Tahiri kaže da je za njih izborna reforma veoma važan proces za Kosovo, a kako bi se ona realizovala, naglašava da potreban je konsenzus čitavog političkog spektra.

Tahiri ističe da neće podržati inicijativu Pokreta Samoopredjeljenje da se izmjeni samo Izborni zakon.

„Mi smo protiv i uvijek ćemo biti pristalica reforme koja je rezultat procesa konsultacija.  Protiv smo, nećemo podržati jednostranu političku izbornu agendu. Svako ko pokušava da se dotakne izbornog zakona bez prethodne diskusije i konsultacija sa svim akterima, parlamentarnim političkim strankama, vanparlamentarnim takođe, civilnim društvom, međunarodnom zajednicom ima za cilj preuzimanje vlasti putem izbornog zakona", rekao je Tahiri.

Civilno društvo takođe se protivi izmjene Zakona o izborima, dok izbornu reformu smatraju neophodnom.

Florent Spahia iz Demokratije na djelu, kaže da Pokretu Samoopredjeljenje potpuni prioritet treba da bude izborna reforme, a ne samo promjenu Izbornog zakona.

„Smatram da bi Pokret Samoopredjeljenje kao vladajuća stranka trebalo da razmotri sprovođenje kompletne reforme u okviru promena koje su napravljene, a ne samo djelimično. Smatram potrebnim i mogućim da napravimo veoma dobre promjene u saradnji sa opozicionim strankama i u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje se bave ovim pitanjem, kao i sa međunarodnim partnerima. Dakle, dozvolite da se svi okupimo i napravimo dobar izborni zakon", ističe Spahia.

Kaže da vladjuća partija ima mogućnost da odobri promjenu, ali da kaže da to nije dobro jer je Kosovu potrebna sveobuhvatna izborna reforma.

Tokom godina, izborni proces nadgledala je Demokratija na djelu, a nakon svakog izbora glavna preporuka bila je da je potrebna izborna reforma. Čak je i na izborima 14. februara Demokratija na djelu  dala preporuku da izborna reforma treba da bude jedan od ključnih prioriteta političkog spektra zasnovan na principima inkluzije i transparentnosti.