Specijalni sud

Branilac Hashima Thaçija David Hooper rekao je da Tužilaštvo još uvijek odbrani nije dalo na uvid imena 17 osoba koje su se naknadno prijavile za status žrtava OVK, prenosi Reporteri.

Naime, do sada se za status žrtve prijavilo 17 osoba u slučaju bivših lidera OVK u Hagu, nakon čega je Kancelarija za učešće žrtava prije nekoliko dana preporučila da se sve ove prijave zajedno prikupljaju.

Kako bi se osiguralo da neće biti sukoba interesa, Kancelarija za učešće žrtava u Specijalnom sudu kontaktirala je jednu po jednu prijavljenu osobu.

Hooper je pozdravio takvu odluku, ali je istakao da odbrani nisu predočeni identiteti prijavljenih.

"Zahtjevi žrtava nisu objelodanjeni odbrani, čini se da razlike koje je Kancelarija utvrdila između podnosilaca zahtjeva (etničke pripadnosti, jezik ili geografskog položaj) ne predstavljaju sukob interesa koji garantuje posebno pravno zastupanje. Odbrana se dalje slaže da se okolnosti u kojima su sudije postavile zakonske zastupnike ne primenjuju u ovom slučaju, gdje trenutno ima samo 17 podnosilaca zahtjeva", navodi se u podnesku Hoopera.

U tom kontekstu, Hooper je zatražio da se za sve podnosioce zahtjeva imenuje jedan pravni zastupnik.

Iz suda je objavljeno da devet podnosilaca zahtjeva živi u Srbiji, tri u dijaspori, dok pet živi na Kosovu, od kojih je jedan Srbin.

Na osnovu okolnosti i etničke pripadnosti, samo se jedan od zahtjeva usprotivio da bude u zajedničkom procesu sa ostalim prijavljenim.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri