Odobrilo Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde do sada je odobrilo nekoliko zahtjeva za pokrivanje troškova pravne zaštite i finansijske podrške optuženih u suđenjima u Specijalizovanim vijećima u Hagu i do sada advokatima odbrane isplatilo 464.600 eura, prenosi Reporteri.

Komisija koja djeluje pri Ministarstvu odobrila je zahtjeve četvorice advokata odbrane i izvršila isplate u iznosu od 464.600 eura.

"Pokrivanje troškova pravne i finansijske zaštite vrši se u skladu sa važećim zakonima. Ta prava su primjenjiva na sve potencijalno optužene u sudskim postupcima, za navodna krivična djela pred Specijalnim vijećima", kaže se u saopštenju Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde  navodi da do sada nije primilo nijedan zahtjev za isplatu od rođaka optuženih.

"Zbog antikovid mjera u Evropi i Holandiji mjere su strože i posjete pritvorskim centrima nisu dozvoljene", navodi ministarstvo.

Ministarstvo pravde nije podnelo detaljan izvještaj o pojedinačnim isplatama advokataima odbrane. Ombudsman Naim Qelaj ističe da Ministarstvo treba da bude transparentno u vezi sa izvršenim isplatama.

"Svako trošenje javnog novca mora biti transparentno i javno. Smatram obaveznim da institucije javno objave troškove", kaže je Qelaj.

U Kosovskom institutu za pravdu kažu da zakoni koji se primjenjuju na Kosovu ne dozvoljavaju plaćanje advokata u tajnosti i naglašavaju da bi ovaj postupak trebao da bude transparentan.

Prema Insitutu način na koji su advokati odbrane do sada plaćani krši principe transparentnosti i odgovornosti da se prema svim optuženim licima postupa pošteno, podjednako i pod istim uslovima.

Administrativnim uputstvom Ministarstva pravde od 24. jula 2020. godine utvrđeno je da se finansijsko pokrivanje advokata vrši na osnovu naknada utvrđenih od strane Advokatske komore Kosova, isplate honorara za advokate u Holandiji i naknade za pravnu zaštitu potencijalno optuženih lica pred  Specijalnim sudom.

Ministarstvo pravde objavilo je da je budžet za finansijsku podršku potencijalno optuženim licima utvrđen zakonom, kojim su predviđena sredstva u iznosu od 17 miliona eura.

Prema zakonu svaki potencijalni optuženi iz Specijalizovanih komora ima pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova odbrane.

 Izvor: Kosovo Online/Reporteri