Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je izvještaj u kome se navodi da je tokom 2020. godine kancelarija premijera Kosova dobila 24 poklona, a da je Skupština Kosova tokom prošle godine primila jedan poklon, prenosi Reporteri.

Agencija za borbu protiv korupcije u izvještaju navodi da je od 15 institucija dobila obavještenja o poklonima primljenim tokom prethodne godine, dok je 11 institucija agenciju obavjestilo da nisu dobile nijedan poklon tokom 2020. godine.

Institucije koje su predale kopije kataloga poklona za prethodnu godinu su i kancelarija premijera koja je navela da je dobila 24 poklona, Skupština Kosova jedan poklon, Univerzitet "Ukshin Hoti" iz Prizrena je obavjestio da je tokom prošle godine dobio osam poklona i skupština opštine Orahovac je navela da je u prethodnoj godini dobila jedan poklon.


Izvještaj o poklonima za 2020.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri