Srpski mediji

Srpski dnevni list "Blic" izvještava o "skandalu sa diplomama", gdje u tekstu piše da je nekolicina kosovskih Albanaca dobijalo doktorske disertacije na Univezitetu u Kragujevcu, a da, prema nezvaničnim podacima MUP, u to vrijeme nisu ni boravili u Srbiji, navodeći dalje da su „kragujevački studenti", danas na funkcijama na Kosovu.

Sve ove doktorske disertacije, sada pronađene, štampane su tokom 2016. godine i direktno upućuju na bahatog rektora Nebojšu Arsenijevića. Na do sada pronađenim diplomama je potpis Arsenijevića.

Dodatan dio afere "diplome" je činjenica da je dio "albanskih studenata" sa Kosova doktorirao u Kragujevcu upravo na temama koje se odnose na Kosovo kao nezavisnu državu. Teme koje su "polagali" između ostalih su "Upravljanje procesom integracije Kosova u EU - ekonomski, politički i sociološki aspekti pridruživanja EU", ali i tema "Uloga javnog tužioca u krivičnim postupcima na Kosovu".

Albanci sa Kosova su kod Arsenijevića postajali doktori nauka ekonomije, prava...

Blic je objavio diplomu, a na kojoj je Institut za bezbjednost na Banjici vještačio potpis. Utvrđeno je da je to vjerodostojan potpis Arsenijevića. Zaštićeno je ime "doktora" jer će ova diploma biti korišćena tokom istrage. Ono što je za sada poznato, ovaj "student", nikada nije upisao nijedan akreditovan program na Univerzitetu u Kragujevcu. Nikada nije bio upisan ni na doktorske akademske studije ekonomske nauke. Takođe, ni na studije koje su, kako na njegovoj diplomi stoji, zajedno izvodili Evropski centar za mir i razvoj  i Univerzitet u Kragujevcu. Takve studije nikad nisu ni bile dozvoljene niti akreditovane. Kako je saopštio Kragujevački univerzitet ECPD nije u Srbiji imao dozvolu.

Po istom šablonu, kako se sumnja, odrađeno je još 15 diploma kosovskih Albanaca. Za sada se došlo do kompletne diplome izdate na ime Safet Hodža, a ostale su pronađene u posebnom fajlu u kompjuteru na Univerzitetu u formi pripreme za štampu. Osnovano se sumnja da su i one odštampane, potom potpisane i izdate. Naravno, bez ikakvog pravnog osnova jer Univerzitet u Kragujevcu nikada nije upisao te kosovske Albance, niti posjeduje njihove doktorske disertacije, niti se one nalaze na generalnom spisku disertacija.

U cjelokupnu prevaru, koja se odvijala na Univerzitetu u Kragujevcu i donosila masnu zaradu, uključen je Evropski centar za mir i razvoj u kojem je bahati rektor Arsenijević na funkcijama još od 2004. godine.

Bio je direktor studijskog programa ECPD i izvodio ga na Univerzitetu iako ga nikad nisu usvojili organi Univerziteta u Kragujevcu. U vrijeme kada su izdavane diplome kao rektor Univerziteta u Kragujevcu bio je i dekan na ECPD i radno angažovan kao profesor (2016). Dio kosovskih Albanaca u svojoj biografiji vješto je izbegao pominjanje Kragujevca i navode samo drugog potpisnika na diplomi ECPD kao ustanovu gdje su doktorirali.

Generalni sekretar Univerziteta u Kragujevcu Marko Lukić kaže da su u proceduri provjere 15 doktorskih disertacija za lica sa područja Kosova i Republike Makedonije, za koja postoji sumnja da su stekli diplome na Univerzitetu u Kragujevcu, bez upisa na prethodne studijske programe i bez dozvole za rad za njihovo izvođenje. Lukić je u izjavi za medije rekao da je svu dokumentaciju oko spornih diploma, Univerzitet u Kragujevcu predao je policiji radi preduzimanja daljih radnji.

Ko su doktorandi

1. Raif Ramabaja - njegova tema je "Strategijski menadžment u kompanijama Kosovskog Pomoravlja" i "doktor je nauka menadžmenta".

2. Baškim Arifija - "doktor ekonomskih nauka" na temu "Upravljanje procesom integracije Kosova u EU",

3. Enes Sadovica - "doktor ekonomskih nauka",

4. Fadilj Krasnići - "doktor ekonomskih nauka",

5. Hašim Čolaku - "doktor pravnih nauka",

6. Iljaz Dulji - "doktor ekonomskih nauka",

7. Iljir Rodiki - "doktor nauka menadžmenta",

8. Muhamed Diša sa temom "Interakcije između marketinga i kvaliteta kod malih i srednjih preduzeća na Kosovu" je "doktor ekonomskih nauka",

9. Nuhi Selja - "doktor nauka menadžmenta",

10. Osman Ejupi - sa temom "Institucionalna analiza politike konkurencije na Kosovu" je "doktor ekonomskih nauka",

11. Safet Hodža - sa "Javnim nabavkama - pravni i praktični razvoj na Kosovu" je "doktor pravnih nauka",

12. Šukrie Rama - sa temom "Visoko obrazovanje na Kosovu - izazovi i preporuke" je "doktor nauka menadžmenta",

13. Vehebi Sofiu - na temu "Uticaj zagađenosti vazduha na solarne panele na Kosovu" dobija titulu "doktora tehničkih nauka",

14. Velji Ljecaj - "Politika proizvoda u privredi Kosova" ga dovodi do "doktora ekonomskih nauka",

15. Vjolca Visoka Hasani - "Značaj međunarodnog biznisa na Zapadnom Balkanu sa fokusom na Kosovo" i eto ga "doktor ekonomskih nauka".