Nema vakcina!!!

Predsjednik Ljekarske komore Pleurat Sejdiu naveo je da je 250 zdravstvenih radnika primilo prvu dozu vakcine u Kuksu i zahvalio Albaniji, ali istovremeno zatražio političku odgovornost na Kosovu, zbog kašnjenja sprovođenja procedura za početak vakcinacije ljekara i izostanak imunizacije stanovništva, prenosi Ekonomija Onlajn.

Sejdiu dodaje da rješenje za početak imunizacije stanovništva još uvijek nije pronađeno, jer nije stigla nijedna doza vakcine  na Kosovo.

"Razlozi koje politički nivo u većini slučajeva  navodi su vrlo kontradiktorni i još uvijek ne znamo osnovni razlog zašto vakcinisanje kasni. U stalnom smo kontaktu sa komorama zdravstvenih radnika i upoznati smo da je nedostatak vakcina izražen u cijeloj Evropi, ali politički nivo mora biti odgovoran za neispuručivanje nijedne doze na Kosovo“, objašnjava predsjednik Ljekarske komore Kosova.

Sejdiu napominje da nikada nije postojala dilema da li treba prihvatiti vakcinaciju zdravstvenih radnika sa Kosova u Albaniji i dodaje da Ministrstvo zdravlja treba da odgovori zašto je došlo do kašnjenja u sprovođenju neophodnih procedura.

"Bila je to donacija nade u dobru volju vlade Albanije i kao takva mislim da bismo je trebali kvalifikovati kao dobru inicijativu i kao pitanje koje nam može pomoći. U početku je postojalo nagađanje zdravstvenih radnika da li idemo ili ne, zatim da li prvu dozu primamo u Albaniji, a drugu na Kosovu. Ministarstvo zdravlja za deset dana nije dalo nikakav odgovor vladi Albanije o prihvatanju ili neprihvatanju vakcinacije u Kuksu. Čak su na početku zdravstveni radnici sa Kosova samostalno išli na vakcinaciju", objašnjava Sejdiu .

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online