Zakon o ekonomskom oporavku

Portparol Fonda penzijske štednje Jeton Demi kaže da vrijednost sredstava koja su građani Kosova povukli iz tog fonda iznosi 195 miliona eura, a da se do kraja februara ove godine 421 hiljada građana uspješno prijavilo za povlačenje 10 odsto sredstava penzione štednje, prenosi Reporteri.

Povlačenje ovih sredstava zagarantovano je Zakonom o ekonomskom oporavku koji je izglasan u Skupštini Kosova kao pomoć za period pandemije koronavirusa. Vlada Kosova izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom fondu predviđa kompenzaciju povučenih sredstava u iznosu manjem od 10 hiljada eura.

Član 7. ovog zakona dopunjen je stavom koji kaže da „Izuzetno, u svrhu ekonomskog oporavka, učesnici mogu povući deset odsto svoje penzijske ušteđevine“.

Sredstva koja su iz Fonda povukli građani koji imaju uštedu do devet hiljada devetsto devedeset i devet eura (9.999 eura), mogu da nadoknade u obliku povrata počev od 2023. godine. Formula i metodologija povrata uređena je odlukom Vlade Kosova u konsultaciji sa Kosovskim fondom za penzijsku štednju.

Zainteresovani građani se elektronskim putem prijavljuju fondu. Prijava za povlačenje od 10 posto započela je 11. decembra prošle godine i biće otvorena četiri mjeseca, do 6. aprila 2021. godine.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri